bùa yêu của người thái

'Ma lực' ám ảnh của 'bùa yêu' người Thái

‘Ma lực’ ám ảnh của ‘bùa yêu’ người Thái

Viết ngày bởi

Khi đã bị thả bùa, nửa kia sẽ cảm thấy nôn nao, mấy ngày không gặp sẽ lên cơn điên dại. Nếu một trong hai người không may chết đi, người kia sẽ phải đến nhờ chính ông thầy đã cho bùa để cắt duyên mới mong thoát chết.  Đường vào xã Nà Mèo, huyện […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!