bùa yêu dân tộc thái

Khi bùa yêu bỏ rừng xuống phố

Khi bùa yêu bỏ rừng xuống phố

Viết ngày bởi

Những câu chuyện về sự huyền bí của “bùa tình yêu”, thứ pháp thuật của một số đồng bào dân tộc thiểu số tưởng chừng chỉ có ở những vùng xa xôi hẻo lánh, nhưng nay “bùa yêu” đã “xuống phố”. Mọi người truyền tai nhau dùng “bùa yêu” có thể “chiếm đoạt” người ấy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!