bức tường biết ngáy

Bức tường biết 'ngáy' khiến cả làng khiếp hãi

Bức tường biết ‘ngáy’ khiến cả làng khiếp hãi

Viết ngày bởi

Sau khi chuyển bàn thờ, bà Chính lên giường nằm nghỉ thì bỗng nghe tiếng ‘ngáy’ rồi ú ớ của người đàn ông vọng lại từ khu vực treo bàn thờ. Ngôi nhà có bức tường biết “ngáy” là của bà Chính nằm dưới chân đồi, thuộc khu 7 của xã Tiên Kiên (Lâm Thao, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!