ca khúc về Phật giáo

48 Pháp niệm Phật

48 Pháp niệm Phật

Viết ngày bởi

1.- NIỆM PHẬT NÊN GIỮ Ý CĂN: Ðã đem tâm này niệm Phật, phàm tất cả việc tạp thiện, tạp ác đều không nên nhớ, tức hàng ngày chỉ nên làm mọi việc với ý niệm vạn bất đắc dĩ, xong rồi thì xả, đừng để day dích, sẽ chướng ngại tâm niệm của chúng […]

Chùm ca khúc về Phật giáo hay nhất

Chùm ca khúc về Phật giáo hay nhất

Viết ngày bởi

Đây là chùm ca khúc về Phật giáo mà các bạn có thể thưởng thức với những danh ca  thể hiện đi vào lòng người. Khi nghe ca khúc về Phật giáo chúng ta thấy trong lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn gần như chúng ta không còn cảm thấy vướng bận đến trần tục nữa. […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!