cá Nhệch

Hoang mang ăn thịt ‘cá thần’ mắc bệnh tâm thần

Viết ngày bởi

Sau khi “cá thần” bị giết thịt thì tất cả những người liên quan đến “cá thần” như người bắt được cá, giết và ăn thịt cá đều bị tâm thần… Thời gian gần đây, dư luận tỉnh Tuyên Quang xôn xao về việc một người dân ở phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!