các thế tấn

Nguồn gốc chữ Tấn và tên các thế Tấn

Nguồn gốc chữ Tấn và tên các thế Tấn

Viết ngày bởi

Trong cuộc sống, muốn giảm thiểu sự thua thiệt, con người phải vững vàng cả về thể chất lẫn tinh thần trong mọi vấn đề và mọi truờng hợp. Võ thuật, một khía cạnh của cuộc sống cung vậy. Phương pháp tạo nên sự vững vàng trong võ thuật chính là Tấn pháp. Có nhiều […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!