Cách chèn chữ logo chìm vào Microsoft Excel 2013

Cách chèn chữ logo chìm vào Microsoft Excel 2013

Cách chèn chữ logo chìm vào Microsoft Excel 2013

Viết ngày bởi

Hướng dẫn các bước tạo watermark (ảnh hoặc chữ được in mờ dưới nền văn bản) trong tài liệu Microsoft Excel 2013. Gần đây, cũng đã đăng bài hướng dẫn cách chèn chữ, logo chìm (watermark) vào tài liệu Word 2013. Bạn cũng có thể chèn watermark vào bảng tính trong Excel 2013. Tuy nhiên, bạn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!