Cách lập bàn thờ ông địa

Những điều lưu ý về cách lập bàn thờ ông thần Tài - ông Địa

Những điều lưu ý về cách lập bàn thờ ông thần Tài – ông Địa

Viết ngày bởi

Tại các cửa hàng và gia đình hiện nay, chúng ta thường thấy có bàn thờ Ông Địa – Thần Tài . Cách lập bàn thờ ông địa , Cách lập bàn thờ ông thần tài giúp Việc thờ cúng đó có nguồn gốc như thế nào ? Cách thờ cúng và bài trí ra sao ? […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!