cách lấy lại mật khẩu facebook

Cách lấy lại mật khẩu Facebook nhờ bạn bè

Cách lấy lại mật khẩu Facebook nhờ bạn bè

Viết ngày bởi

Cách thiết lập và sử dụng tính năng “Trusted Contacts” để khôi phục quyền truy cập tài khoản Facebook nhờ bạn bè. Mới đây, Facebook đã tung ra tính năng mới “Trusted Contacts” để giúp tài khoản của bạn an toàn hơn. Trong trường hợp quên password (mật khẩu) hoặc tài khoản Facebook bị “hack”, bạn có thể viện […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!