cách sám hối

Bài khấn nguyện Sám hối

Bài khấn nguyện Sám hối

Viết ngày bởi

Văn khấn sám hối rất cần thiết đối với quý Phật tử khi làm lễ sám hối, với lời nguyện cầu sám hối giúp chúng ta thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn! Dâng hương và cắm hương xong, quỳ đọc: Con xin cung kính lễ lạy: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Chư […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!