cách sao lưu dữ liệu facebook

Cách sao lưu dữ liệu Facebook về máy tính

Cách sao lưu dữ liệu Facebook về máy tính

Viết ngày bởi

Bạn có thể muốn lưu dữ liệu cá nhân trên Facebook về máy tính trước khi xóa tài khoản, hoặc đơn giản để phòng xa. Dưới đây là cách thực hiện. Bạn có thể tải về dữ liệu Facebook từ trang “Account Settings”. Bước 1: Sau khi đăng nhập tài khoản Facebook, nhấn vào biểu tượng Settings hình bánh […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!