cách tự động xóa dữ liệu

Thủ thuật tự động xóa bỏ dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

Thủ thuật tự động xóa bỏ dữ liệu riêng tư khi đóng trình duyệt

Viết ngày bởi

Các trình duyệt web thường lưu dữ liệu riêng tư của bạn – lịch sử, cookie, tìm kiếm, tải về… và chỉ xóa khi bạn yêu cầu. Nếu liên tục phải xóa dữ liệu riêng tư, bạn nên để trình duyệt tự động xóa. Lưu ý rằng, nếu thiết lập để tự động xóa các […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!