cái chết của lý tiểu long

Cái chết của Lý Tiểu Long đã được dự đoán trước

Cái chết của Lý Tiểu Long đã được dự đoán trước

Viết ngày bởi

Nói đến khả năng võ thuật và điện ảnh của Lý Tiểu Long, người ta chỉ biết thốt lên 2 chữ “kỳ tài”. Tuy nhiên, con người tài hoa đó lại bạc mệnh khi ông ra đi ở giai đoạn sung mãn nhất. Gần 30 năm sau ngày huyền thoại Lý Tiểu Long vĩnh viễn […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!