cải mả

Một đêm ở nghĩa địa cùng nhóm người chuyên cải mả

Viết ngày bởi

Người theo đạo Phật hay không theo tôn giáo nào ở miền Bắc, sau khi thân nhân mất thường địa táng (hung táng) và thường là 3 năm sau, thực hiện việc cải táng (cát táng hoặc cải mả). Lâu nay phong tục nhiều nơi (chủ yếu các tỉnh Miền Bắc), cứ vào dịp giáp […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!