cảm tử quân

Chiến binh 5 tuổi cầm súng AK-47 tập bắn

Viết ngày bởi

Người xem không khỏi hoang mang khi những bé trai “mặt búng ra sữa” đang được huấn luyện thành những chiến binh thế hệ mới hay còn gọi là “cảm tử quân” tại một trại bí mật của Al-Qaeda. Tổ chức al-Qaeda là một tổ chức vũ trang hồi giáo do Osama bin Laden thành […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!