can xi

Cách dùng thuốc canxi

Viết ngày bởi

Đừng dùng thuốc canxi lúc bụng đói, nhất là trước khi đi ngủ. Không dùng thuốc chung với sữa và khi cần kết hợp vận động thể dục phù hợp. Nếu tưởng loãng xương là bệnh mới có vào thời này thì lầm. Bệnh đã hoành hành từ khi có… bộ xương!, nhưng bệnh sở […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!