cao tinh tinh

Rùng rợn: Nồi cao tinh tinh nấu nhầm.... xác người

Rùng rợn: Nồi cao tinh tinh nấu nhầm…. xác người

Viết ngày bởi

Gần 6000 ngày đã trôi qua, nhưng những người dân thôn Đá Cóc vẫn không thôi sợ hãi về hình ảnh người thợ săn buộc xác “con tinh tinh quý hiếm” kéo về sân nhà, và nồi “cao tinh tinh” có màu đỏ nhờ nhợ, với cảm giác gây gây rợn người… Mười sáu năm, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!