cập nhật status

Cập nhật status Facebook qua tin nhắn SMS

Cập nhật status Facebook qua tin nhắn SMS

Viết ngày bởi

Gần đây Facebook đã hỗ trợ tính năng theo dõi và cập nhật status Facebook qua tin nhắn SMS cho người dùng Việt Nam. Với tính năng này, dù không có kết nối trực tuyến qua mạng 3G hay Wi-Fi đến tài khoản Facebook của mình, bạn vẫn có thể dễ dàng cập nhật status […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!