cầu siêu

Tụng kinh cầu siêu có ảnh hưởng đến người mất đã lâu không?

Tụng kinh cầu siêu có ảnh hưởng đến người mất đã lâu không?

Viết ngày bởi

Hỏi: Thưa thầy, con có người anh và một người em, người anh chết vì chiến tranh, còn người em thì chết khi tuổi còn nhỏ. Ðối với người em vì tuổi quá nhỏ, nên trong gia đình không có cầu siêu cúng kiến chi hết. Nay hiểu ra, nên con tụng kinh cầu siêu […]

Cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh không?

Cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh không?

Viết ngày bởi

Phật giáo tin cầu siêu có ảnh hưởng đến sự siêu độ của vong linh. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định. hàng năm vẫn có những đại lễ cầu siêu nhưng chuyện cầu siêu có thực sự tốt hay không? Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải […]

'Nói chuyện' với vong linh thai nhi vô tội

‘Nói chuyện’ với vong linh thai nhi vô tội

Viết ngày bởi

Đại trai đàn cầu siêu giải oan bạt độ cho các vong linh thai nhi chẩn tế âm linh cô hồn nguyện cầu quốc thái dân an tại chùa Phước Huệ, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng mới đây thu hút khoảng 5.000 người tham dự. Tôi ngồi trên nên có dịp nhìn xuống […]

Cầu Siêu rất cần thiết cho người mất (nhất là trong 49 ngày)

Viết ngày bởi

Tụng niệm và làm các việc phước, cách cầu siêu cho người đã mất đã đem công đức ấy hồi hướng cho vong linh, cũng như gởi lương hướng cho người đi xa vậy. Người đã siêu rồi mau được Phật thọ ký; người ở cõi trên mau lên các địa vị cao hơn, hào quang […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!