cầu siêu trong 49 ngày

Vào thời điểm chết, bạn sẽ trải qua cảm giác thế nào?

Vào thời điểm chết, bạn sẽ trải qua cảm giác thế nào?

Viết ngày bởi

Vào lúc sắp lâm chung bạn phải trải qua nhiều cảm giác khổ đau cùng cực, những cảm giác này gây ra bởi những nguyên nhân như sau: 1. Vào lúc địa đại hòa nhập hay tan biến vào trong thủy đại, thân thể trở nên nặng nề và thân không thể tự nương nhờ […]

Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?

Người chết sau 49 ngày tiếp tục cầu siêu được không?

Viết ngày bởi

Hỏi: Trong gia đình, nếu có người thân qua đời, con cháu cúng cầu siêu trong 49 ngày, niệm Phật mỗi đêm trước bàn Phật. Nhưng sau 49 ngày, thì còn cầu siêu bằng cách niệm Phật tiếp tục nữa không? Đáp: Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!