cầu xóa nợ

Rợn người chuyện mò xác ở cầu...

Rợn người chuyện mò xác ở cầu… “xóa nợ”

Viết ngày bởi

“Có người chết mấy ngày mới tìm thấy nên xác đã trương phình, trắng bệch… Những hình ảnh đó cứ lờn vờn trong đầu, ngay cả lúc ăn, lúc ngủ cũng thấy như y mình đang rờ vào họ. Đến mấy ngày sau, cái mùi hăng hắc của xác người vẫn còn luẩn quẩn đâu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!