cây đại

Lạnh người đám cưới gã tâm thần “se duyên“ cùng… hồn ma cây đại

Lạnh người đám cưới gã tâm thần “se duyên“ cùng… hồn ma cây đại

Viết ngày bởi

Đám cưới linh đình với hàng chục người phân công nhau người đồ xôi, người mổ lợn, người giết gà, tiếng lợn kêu gà quác oang oác cả một góc xóm. Đèn đuốc sáng choang soi rõ 100 mâm cỗ được bày la liệt trong nhà, ngoài sân, thậm chí hết chỗ thì trải chiếu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!