cây thị thần

Những chuyện thực hư kỳ lạ về cây thị thần, gần 600 năm tuổi

Những chuyện thực hư kỳ lạ về cây thị thần, gần 600 năm tuổi

Viết ngày bởi

Từ  xa xưa, người làng Phú Mẫn, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xem cây thị ở đền Chờ như “báu vật tiên tri” cứu tinh, chở che cho dân làng trong nhưng năm chinh chiến loạn lạc. Khác với những cây thị “trần tục”, cây thị gần 600 năm tuổi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!