cây trừ tà ma

Tại sao có thông tin trái chiều tỏi có thể xua được tà ma?

Tại sao có thông tin trái chiều tỏi có thể xua được tà ma?

Viết ngày bởi

HỎI: Con có đọc sách giảng pháp nói rằng “Người nào ăn năm món cay nồng ấy thì dẫu có tài giảng thuyết mười hai bộ kinh, chư Thiên mười phương đều chê bai hôi thúi và xa lánh. Ma quỷ nhìn người ăn mấy món đó liền kéo đến liếm môi, liếm mép họ, […]

8 loại cây nên trồng trừ tà ma

8 loại cây nên trồng trừ tà ma

Viết ngày bởi

1. Cây Đào : “Thiên Môn Vạn Hộ Đồng Đồng Nhật, Tổng Bả Tân Đào Hoán Cựu Phù.” Cây Đào là tinh hoa của Ngũ Hành, trải qua một mùa đông giá rét, khi chỉ vừa mới xuân sang lập tức nó đã ra đâm chồi khai hoa. Quả Đào được cho là có tác […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!