chân gà

Ly kỳ chọn trưởng bản bằng… chân gà

Viết ngày bởi

Theo lời trưởng bản Lùng Seo Phô, truyền thống chọn người kế nhiệm làm trưởng bản của người La Chí (bản Díu) đã có từ hàng trăm năm nay. Do đó, báu vật của người La Chí ở đất này, chính là cái rương đựng 100 đôi chân gà đã lên nước vàng óng theo […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!