chào nhau trong võ thuật

Ý nghĩa về cách chào nhau trong võ thuật

Viết ngày bởi

Trong võ thuật, chào là thao tác đầu phải học khi nhập môn. Võ sinh nghiêng mình trước võ sư, hay lịch sự chắp tay trước đấu thủ, là một biểu tượng văn hoá không thể thiếu. Động tác cúi mình thể hiện sự kính trọng, thao tác tay chứa đựng những ý nghĩa vừa […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!