chỉ sống tới 50 tuổi

Nơi đàn ông chỉ sống đến 50 tuổi

Nơi đàn ông chỉ sống đến 50 tuổi

Viết ngày bởi

Đàn ông Hà Nhì ở Sín Chải (Lào Cai) cứ lần lượt chết khi chưa đầy 50 tuổi, người thọ nhất cũng chỉ 60 tuổi. Trưởng thôn Sín Chải (huyện Bát Xát, Lào Cai) Phú A Sì chỉ tay lên sườn núi đối diện nhà mình, nơi có ngôi nhà đất bé tẹo như cái […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!