chọn hướng

24 hướng chọn hướng nào?

Viết ngày bởi

Thông thường, người ta chỉ biết 8 hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam). Thực ra đây chỉ là 8 hướng cơ bản. Để coi hướng đất trời một cách tốt nhất, chuẩn xác nhất, người xưa còn chia mỗi hướng cơ bản làm 3 hướng. Như vậy, tổng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!