chọn ngày làm nhà

Cách tính Kim Lâu (Kỵ cất nhà) theo sách cổ “Ngọc Hạp Chánh Tông”

Cách tính Kim Lâu (Kỵ cất nhà) theo sách cổ “Ngọc Hạp Chánh Tông”

Viết ngày bởi

Dân gian có câu “Làm nhà kim lâu không chết trâu thì chết vợ” nên việc chọn ngày làm nhà cũng rất quan trọng trong lý học . Kim Lâu gồm có: – Kim Lâu Thân kỵ bản thân mình. – Kim Lâu Thê kỵ vợ. – Kim Lâu Tử kỵ con. – Kim Lâu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!