chrome pdf view

Vô hiệu hóa tính năng tự đọc file PDF trong Firefox và Chrome

Vô hiệu hóa tính năng tự đọc file PDF trong Firefox và Chrome

Viết ngày bởi

Trong các phiên bản mới gần đây, trình duyệt Firefox và Chrome đã tích hợp tính năng đọc file PDF ngay trong trình duyệt của mình, điều này giúp bạn nhanh chóng mở file PDF mà không cần cài thêm trình đọc PDF của hãng thứ ba. Nhưng đối với các file PDF lớn, việc đọc file trực tiếp […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!