chữ tâm

Suy ngẫm về chữ Tâm trong đời thường và trong đạo Phật

Suy ngẫm về chữ Tâm trong đời thường và trong đạo Phật

Viết ngày bởi

Tâm là một khái niệm trừu tượng, không sờ mó được, nhưng lại luôn hiện hữu trong con người. Tuy ta vẫn thường nói người này có tâm, người kia vô tâm hoặc thất nhân tâm Trăm năm tóc cũng đổi màu Chữ Tâm sáng mãi giữa dòng thời gian Những năm trước đây, nhiều […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!