chùa bút tháp

Di tích chùa Bút tháp tại Bắc Ninh

Di tích chùa Bút tháp tại Bắc Ninh

Viết ngày bởi

Chùa Bút Tháp (Ninh Phúc tự 寧福寺) nằm ở bên đê hữu ngạn sông Đuống, thôn Bút Tháp, xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, nhân dân trong vùng còn gọi là chùa Nhạn Tháp. Trong chùa có tượng Bồ tát Quan Thế Âm thiên thủ thiên nhãn bằng gỗ lớn nhất Việt Nam. Lịch sử Cầu đá. Để xác định chùa có […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!