chữa động thai

Vuốt bụng chữa động thai

Vuốt bụng chữa động thai

Viết ngày bởi

Điều này là rất vô lý theo lý giải của các chuyên gia sản khoa hàng đầu Việt Nam nhưng vẫn đang xảy ra tại chính Hà Nội. Đã chữa cho nhiều người Từ lâu người dân xóm Gián (Thạch Thất, Hà Nội) luôn ca tụng cụ Nguyễn Thị Tích như một “thần y” bởi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!