chùa Hà Tiên

Chuyện sư tổ tự thiêu để cầu mưa ở chùa Hà Tiên

Chuyện sư tổ tự thiêu để cầu mưa ở chùa Hà Tiên

Viết ngày bởi

Đã hàng trăm năm trôi qua, người dân quanh vùng vẫn truyền miệng nhau những câu chuyện kỳ bí về cây sanh bảo vệ tháp cổ tại chùa Hà Tiên (phường Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Đến nay họ vẫn không thể lý giải được phép nhiệm màu nào đã đưa cây sanh về […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!