chùa thiêng

Hãi hùng trại lợn “mọc” cạnh chùa thiêng

Viết ngày bởi

Bên cạnh chùa Vĩnh Phúc có lịch sử hàng trăm năm đã có quyết định phục dựng của UBND tỉnh và có quyết định bổ nhiệm trụ trì của tỉnh hội Phật giáo là một trại chăn nuôi với quy mô rộng 8,6 ha đang bị dân phản ánh gây ô nhiễm. Nghịch cảnh này […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!