chuyên gia

Ăn sáng đều đặn khiến con thông minh hơn

Ăn sáng đều đặn khiến con thông minh hơn

Viết ngày bởi

Một nghiên cứu mới của các chuyên gia trường Đại học Tổng hợp Florida đã cho biết rằng: “Nếu ăn sáng đều đặn sẽ giúp trẻ thông minh hơn!”. Để phục vụ cho nghiên cứu này, các chuyên gia đã chọn 1269 trẻ em trên 6 tuổi và tiến hành các bài kiểm tra IQ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!