chuyện lạ 2012

Chuyện lạ nhất năm 2012

Chuyện lạ nhất năm 2012

Viết ngày bởi

Treo thưởng kén rể cho con gái đồng tính, rải tiền làm thảm cưới, ngôi nhà chỉ mỏng 120 cm hay gia đình có đến ba người trúng số là những câu chuyện nằm trong loạt chuyện lạ gây xôn xao dư luận trong năm qua. Đầu năm nay, cộng đồng mạng Trung Quốc được […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!