chuyện ma có thật

Truyện ma : Một cái kết có hậu cho hồn ma

Viết ngày bởi

Đây là câu chuyện ma có thật của tôi, mời các bạn cùng vào xem ngay truyện một cái kết có thậu cho hồn ma. Ở đất Sở có ông họ Mỗ làm nghề buôn bán tạp hoá ngoài chợ xa. Về đêm ông thường để vợ nhỏ ngủ một mình ở nhà. Vợ nhỏ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!