chuyện tâm linh

Bí ẩn lá số tử vi của Trương Lương – Hàn Tín

Viết ngày bởi

Trương Lương, Hàn Tín cùng là công thần lập ra nhà Hán, cùng mang can Giáp nhưng một người phiêu du xem tử vi non nước, còn người kia chết thảm. Phải chăng những phúc họa đã ẩn hiện sẵn trong lá số tử vi của họ? Hai người tuổi Giáp thành danh xem tử vi  […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!