Cô đồng Sinh

Chuyện sốc về cô đồng Sinh ở Hải Dương

Viết ngày bởi

Chửi như hát, cô đồng Sinh văng tục không thể tả hay cả đại gia đình đều hoạt động kinh doanh nhờ “tài trời” khó tin của cô đồng Sinh… Sự thật về cô đồng Sinh khiến nhiều người bàng hoàng Sự tự tin của ông Bưởi Vào một ngày giữa tháng 4, lần đầu […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!