cổ mộ

Bí ẩn mai táng trinh nữ trông coi mộ Hán

Viết ngày bởi

Đến bây giờ, vẫn tồn tại truyền thuyết, trong mộ Hán có táng trinh nữ để trông coi mộ phần và phục vụ chủ nhân.  Một đời “đào mộ rồi lại chôn mộ” như Giáo sư khảo cổ Đỗ Văn Ninh cho đến ngày về với các cụ cũng không lý giải hết những bí […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!