cô năm nghĩa

Video cô Năm Nghĩa tìm mộ

Video cô Năm Nghĩa tìm mộ

Viết ngày bởi

Ngày ấy lúc 18 h tối, nhà ngoại cảm Năm Nghĩa hợp duyên thế nào khiến tôi rãnh thời gian dốc xe máy chạy suốt từ tp HCM xuống Bình Dương thăm cô năm và định quay một vài tư liệu vắn tắt về khả năng tìm mộ của cô, thì ngẫu nhiên vào đề tôi cùng […]

 Nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa

Nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa

Viết ngày bởi

(xuangiao.com)-Cô Năm Nghĩa , tên khai sinh là VŨ THỊ MINH NGHĨA , là một quân nhân phục viên với cấp bậc Đại uý , quê gốc ở Thái Bình . Theo như lời kể , cô sinh năm Quý Tỵ – 1953 . Hiện cô đã có ba người con đã lớn cùng ở […]

Nhà ngoại cảm Vũ Thị Minh Nghĩa

Viết ngày bởi

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!