cội bồ đề

Lạ lùng hậu duệ cội bồ đề Phật thành đạo ở Huế

Lạ lùng hậu duệ cội bồ đề Phật thành đạo ở Huế

Viết ngày bởi

Năm 1939, trong một chuyến thăm Huế, một vị thiền sư người Tích Lan đã mang sang một cây bồ đề có xuất xứ từ cội bồ đề Ấn Độ, nơi đức Phật thành đạo. Hậu duệ của cội bồ đề thiêng này đã phát triển xanh tươi với Huế từ đó đến nay. Cây […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!