con tỳ hưu

Tỳ hưu con vật may mắn trong phong thủy

Viết ngày bởi

Tỳ Hưu có thể làm cho vận mệnh các thành viên trong gia đình chuyển biến tốt, vận mệnh tốt được nâng cao, đuổi tà khí đi và có tác dụng trấn nhà. Tỳ Hưu khi đặt, đầu Tỳ Hưu phải hướng ra cửa chính,hoặc hướng ra cửa sổ để chiêu tài khí bốn phương.Theo […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!