cọp cái ba chân

Bí mật sau chiếc sọ cọp cái ba chân ở chùa Diêu Quang

Bí mật sau chiếc sọ cọp cái ba chân ở chùa Diêu Quang

Viết ngày bởi

Chiếc sọ của con cọpcái ba chân vô cùng hung hãn được lưu giữ tại chùa Diêu Quang thuộc xã Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sở dĩ vậy là bởi xưa dân ta hay tín ngưỡng rằng những con mãnh thú quá hung hãn, mạnh khỏe khác thường là đã thành tinh, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!