cốt bát hương

Nghi thức bốc bát hương thổ công (giản lược)

Nghi thức bốc bát hương thổ công (giản lược)

Viết ngày bởi

Có nhiều nghi thức lập bát hương thờ thổ công . Phúc Yên xin giới thiệu 1 nghi thức do Phúc Yên biên soạn cho quý vị có thể tự làm ở nhà khi không có điều kiện nhờ thầy làm hộ. A. Chuẩn bị : – Bát hương – Cốt bát hương gồm: 1 […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!