Cụ Trưởng Cần

Giải mã bí mật về “ngôi mộ chữa bệnh”

Viết ngày bởi

(xuangiao.com)-Từ năm 1983 đến nay, ngôi mộ của cụ Nguyễn Đức Cần (Trưởng Cần) vị lương y lừng danh một thời ở Hà Nội luôn có người lui đến thắp hương, mỗi dịp cuối tuần có tới hàng chục người, có khi cả trăm người, từ mọi nơi đến thăm viếng, ngồi thiền tại đây. […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!