cửa kính

Ma hiện qua cửa kính trong văn phòng

Viết ngày bởi

Trước Tết dương lịch 1/1/2013 khoảng 5 ngày(tháng 12/2012 có 31 ngày), tức vào chiều tối ngày 28 duong lịch năm 2012, tôi đã nhìn thấy ma !!! Chuyện là như thế này: Như các bác đã biết, tôi là một người thỉnh thoảng hay kể trên diễn đàn những câu chuyện ma,thỉnh thoảng nghe […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!