cúng dã cụ

Làm lễ hóa vàng ngày mùng 3 Tết sao cho đúng?

Làm lễ hóa vàng ngày mùng 3 Tết sao cho đúng?

Viết ngày bởi

au khi làm lễ cúng gia tiên, số vàng mã đã cúng trong 3 ngày Tết được đem ra hóa. “Lễ hóa vàng là lễ cúng đưa ông bà, còn gọi là cúng tiễn ông vãi. Có gia đình cúng ngày mồng ba, có khi mồng bốn. Họ làm mâm cơm cúng gia tiên, rồi đem […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!