cúng đầy tháng

Hướng dẫn cúng mụ , cúng đầy tháng

Viết ngày bởi

Ý nghĩa: Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ mà trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho. Vì vậy, khi đứa trẻ đầy tháng ; bố mẹ, ông bà đứa trẻ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!